Sponsorer

Som sponsor stödjer du ungdomar och unga vuxnas möjlighet att vara delaktiga i ett hälsosamt föreningsliv och uppleva den gemenskap som finns inom friidrotten. Dessutom har du möjlighet att synas med ditt företagsnamn på olika sätt som med en strandflagga på planen under tävlingarna, i sociala medier, utskick i samband med tävlingen och på ”Hall of Fame” i friidrottens lokaler i Sågenhuset.

Guldsponsor 5000 kronor

+Strandflagga på planen i samband med Klippanspelen
+Sponsortavla i Sågenhuset, friiidrottens lokal
+Synas på sociala medier i samband med Klippanspelen
+Synas på utskick i samband med tävlingar

Silversponsor 3000 kronor

+Sponsortavla i Sågenhuset, friiidrottens lokal
+Synas på sociala medier i samband med Klippanspelen
+Synas på utskick i samband med tävlingar

Klippans Friidrottssklubb grundades 1968 har fostrat flera landslagsidrottare på både senior- och ungdomsnivå. Idag bedriver Klippans Friidrottssklubb en stor bred barn- och ungdomsverksamhet med cirka 120 utövare, fler flickor än pojkar. Barn- och ungdomsverksamheten är uppdelad i tre grupper, ålder 8-11 år, 12-13 år och 14 år och uppåt.